Publicaties

  • Donk, A.J. (2000). Hoe een betrokken organisatie zijn vermoeide medewerkers kan opvangen.  Man / Vrouw Zorg, 9,  (1), jan/feb.
  • Donk, A.J., & K. de Ridder. (2000). Ziek van het helpen.  Maandblad Geestelijke volksgezondheid, 55,  (10), okt.
  • Donk, A.J. (2001). Secundaire traumatisering en slaapstoornissen. In: tijdschrift voor psychotherapie, juli (27), 4.
  • Donk, A.J. (2001). Secundaire traumatisering: preventie van een beroepsziekte. In: Psychopraxis, jaargang 3, oktober.
  • Donk, A.J. (2002). Als hulpverlenen je teveel wordt. Werkboek voor (trauma)hulpverleners, transact, Utrecht.
  • Admira (2003) Lessons learned. Working with victims of (sexual) violence in the former Yoegoslavia. Bundel van artikelen door diverse auteurs. Utrecht.
  • Donk, A.J. (2003). Herrie in de tent. Een systeemvisie op ontstaan en aanpak van irrationele processen in de GGz-organisatie bij werken met complexe problematiek. Tijdschrift voor Systeemtherapie,jrg 15, nr.3.
  • Donk, A.J. (2004). Management van care en cure, een precaire onderneming? Afstudeerartikel Postdoctorale opleiding MMC, Vrije Universiteit te Amsterdam
  • Donk. A.J. (2009). Herrie in de tent, deel ll: ik zie het zo, en jij?. Tijdschrift voor systeemtherapie, jrg 21, nr.4. [download]